جنگ جهانی اغاز شده است ولی اعلان نشده است !

خود خواهی و جا طلبی در وجوداکثرانسانهاوجود داشته است و هر زمانی که پولی بدست وی رسیده و یا قدرتی در وی پیدا شده فورا دست به انقلاب زده و خواسته است که یکه تاز تمام جهان باشد .چنانچه در طول تاریخ هر کشور نظر به توان خود به توسعه کشور خود پرداخته است که اکثرا به نیستی انجامیده است مانند” جنگ ناپلیون بناپارت” “جنگ آدولف هیتلر “ جنگ چنگیزخان “ و هزار ها مثال دیگر ولی شیوه عمل انها اکثرا مشابه بوده به این گونه که اول کشور خود را از هر نگاه غنی ساخته و بعدا به تربیه قوای نظامی پرداخته و دست به تولید وسایل جنگی بهتر نسبت به دیگران پرداخته و بعد از تکمیل تمام این امورات و مساعد شدن شرایط با سرعت داخل عمل شده و با اعلان عمومی یک کشور را و یا تمام جهان را به جنگ رویا روی دعوت میکردند و انهای که تسلیم میشدن عفوه و نوازش میشدند و انهای که مقاومت میکردند به قتل میرسیدن .


اما شیوه عمل در عصر کنونیبه شکل دیگری و کاملا شیوه جدید میباشد. حال که قرن 21 است و تمام امور پیشرفته تر شده وباز همپیشرفته تر میشود و تمام جهان با تمام بزرگی اش تبدیل به یک شهر کوچک شده است و وسایل جنگی بسیار مدرن و انقدر پیشرفته شده است که حتی از انها نمیتوان به مقابل یک کشور کوچک استفاده کرد بلکه باید بمقابل یک جهان و یا اقلا چندین کشور استفاده شود .


تا زمانی که ابر قدرت بسیار عظیم و بزرگ جهان اتحاد جماهیر شوری در جهان وجود داشت تمام کشور های غربی و امریکایی از این ابر قدرت در حراس بودند و از ترس این قدرت عظیم دست به تشکیل ملل متحد زدند تا هیچ کسی از قوانین ان سر کشی نباید کند و تمام جهان را دعوت به زندگی اسوده برادری و برابری و با حقوق بشر مساوی دعوت میکردند و هر حرکت شوروی را انتقاد کرده و انرا ضد حقوق بشر و ضد قوانین بین المللی خوانده و به تمام جهان به نمایش میگذاشتند که شوروی یک وحشی درنده است و به قوانین بین المللی توجه نمیکنند و باید تحت فشار گرفته شود و بر علاوه ازجنگ لفظی جنگ غیر مستقیم نظامی نیز با شوروی داشتند تحت عنوان اسلام و جهاد و تجاوز شوروی به خاک افغانستان که بلاخره با جانفدای دو ملیون افغان و با ویران شدن تمام کشور افغانستان تمام شد و این دیو وحشی و این یگانه ابر قدرت جهان به زانو در آمد و پارچه پارچه شد و امریکا و اروپا از این خطر نجات یافته و اسوده گشتند ولی ابر قدرت دوم انزمان یعنی امریکا که در مقابل شوروی چون پر کاهی بود پا به عرصه یکه تازی گذاشت وحال که یگانه قدرت در جهان است میخواهد که تمام کشور های جهان را در تصرف خود داشته باشد اما نه به شیوه جنگ رویا روی بلکه با شیوه های مختلف مانند


تقویه نمودن مخالفین یک کشورچه در خارج از ان کشور و چه در داخل ان کشور تحت رهبری مستقیم نماینده های خود که به عنوان هایاین و ان و یا کمک و یا حفظ حقوق بشر به ان کشور ها اعزام میدارد که در نهایت منجر به کشتن یک برادر بوسیله برادر دیگرش میشود و در هر صورت به نفع امریکا است چون این عمل ها باعث ضعیف شدنو از پا درامدن نظام انکشور میشود . ویا با بهانه داشتن اسلحه اتومی که هم خود امریکا و هم تمام جهان میدانند که اصلا چنین چیزی در ان کشور وجود ندارد ولی مانند کشور اعراق که به همین عنوان حمله کرد و حال به ثبوت رسید که هیچ اسلحه اتومی در ان کشور وجود نداشت و اینرا خود امریکا هم میدانست.


ویا به بهانه ضدیت داشتن ان کشور با قوانین حقوق بشر و یا سر کشی ان کشور از قوانین ملل متحد که خود امریکا اصلا به قوانین حقوق بشر و ملل متحد هیچ ارزشی قایل نیست. و یا به بهانه دست داشتن ان کشور با گروه خود ساخته امریکا بنام القاعیده چنانچه ان امریکای که شخصی با قدرت چون صدام حسین رادر کشور بزرگ عراق و با قدرت زیادش پیدا کرده میتواند و از زیر زمین او را بیرون میکشد ولی رهبر القاعیدهبن الادن و ملا عمر را از یک کوه کوچک خشک و خالی در منطقه کنر پیدا کرده نمیتواند و باید هم نتواند چون بن الادن و ملا عمر برای امریکا مانند توته چرس است که در دست پولیس های پاکستانی میبود و خودش در جیب مهاجر افغانی انداخته و بعد از تلاشی دوباره انرا کشیده و با ثبوت شخص را متهم به جرم نموده و از قدرت و صلاحیت که داشت میتوانست سوه استفاده ها ی زیادی نماید بدون اینکه کسی از وی بپرسد که چرا ؟امریکا هم به هر کشور که بخواهد حمله کند این توته چرس خود را در ان کشور انتقال میدهد و بعدا در تمام جهان ان کشور را رسوا ساخته و ان کشور را به خاک و خون میکشاند و هیچ منبع و یا هیچ تلویزیون و هیچ خبر نگاری هم حق ندارد که حقایق را به سمع تمام جهانیان برسانند به جز اینکه در تمام جهان خبر اینست که فلان کشور مسلمان چنین جنایت کرده و یا فلان شخص مسلمان چنین قتل را کرده ویا مسلمانان......................


پس طوری که دیده میشود و طوری که از اخبار جهان شنیده میشود که امکان حمله نظامی امریکا بر ایران صورت خواهد گرفت و شاید بعد از ان به سوریه حمله خواهد کرد و بعدا به سودان و به ترتیب بر هر کشور یک بهانه را گرفته و حمله میکنند پس بجا است که بگویم که جنگ جهانی آغاز شده ولی اعلان نشده است .


مطلب مهم اینست که تا حال هر کشوری که خلاف قوانین بین المللی عمل میکرد و یا حقوق بشر را مراعات نمیکرد همه به ملل متحد رجوع کرده و ملل متحد اقدام به عمل میکرد مانند حمله عراق به کویت که ملل متحد در ظرف بیست و چهار ساعت وارد صحنه شده و قدرت طلب را بر جایش نشاند اما حالا هر کاری که امریکا انجام میدهد هیچ منبع و هیچ کسی نیست که جلو این اعمال او را بگیرد یعنی برای امریکا ملل متحدی وجود ندارد .

بقلم


محمد احسان” مهیا “


Comments


Please login to comment