میلاد نبی (ص)
Excellency Mohammad ;peace be up on him

بستایم اولین مربی و استاد عالم بشریت حضرت محمد ص را که هاوی وناجی عالم از ذلت و بدبختی گردیده و جهان اسلام را تحت قانون و فرامین قرانی بنیاد گذاشت و برنامه کاملا اصولی و انسانی را در چارچوب دستورات الهی تنظیم و پیروان سنت خویش را رهنما و رهبر گردید .


این بزرگ مرد عالم اسلام حضرت محمد ص با ظهورش در عالم دنیا دگرگونیهایی را به وجود.اریبیشتر از 1400سال قبل در سرتا سر جهان تمام مردم با بسیار مشکلات و به شکل غیر انسانی زندگی میکردند و ظلم و ستم به اوج خود رسیده بود و مردم د ریک تنگناه نیستی قرار گرفته بودنددر چنین وقتی خداوند متعال در سرزمین عرب که مرکز فساد بود پیامبری را فرستاد تا ناجی مردم سرتاسر جهان باشد و به وسیله او احکام خود را به تمام مردم ابلاغ کرد تا مردم به سوی فلاح و رستگاری متوجه شده و بیشتر از این به خویش ظلم را روا ندارند .


با حضور ان پیامبربه این جهان تمام اتشکده بت پرستان و اتش پرستان خاموش گردید و فرشته گان از اسمان پایین امده و او را شست و شو دادند و تمام جهان از نور وی منور گردید


ان پیامبر خداوند حضرت محمد “ ص” بود و وظیفه داشت تا گفتار و احکام خداوندی را بدون کمی و کاستی به بنده گان وی برساند و چنین کرد . وی از اولین روز های تولد اش تا اخرین روز های وفات اش با تمام سعی وکوشش به دعوت نمودن مردم به دین اسلام و به یکتا پرستی پرداخت و توانست ان دنیای ظلم و استبداد را به یک دنیا برادری برابریاوخوت صمیمتپاکی و عدالت مبدل کند . با وجود دشمنان بیشمار قدرت مند و توانگر و با زحمات گوناگون بلاخره با کمک و یاری خداوند متعال پیروز گردید ودر مدت 13 سالقران را که کتابی است از گفتار خداوند و قانونی است از طرف خداوند که بدون شک کمک کننده عدالت کننده و نجات دهنده تمام مردم این جهان میباشد به مردم اهدا نمود و دین اسلام را برای مسلمانان برگزیدو


در اخرین خطبه خویش به تمام مسلمانان جهان چنین ارشاد فرمودند . ( امروز وظیفه من به پایان رسیده و دین اسلام را برای شما برگزیدم و تا زمانی که شما به قران و سنت من چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشوید....)


و چندی بعد از این خطبه خویش در سن 63سالگیدنیا فانی را لبیک گفته وبه دنیا ابدی گرائید. از ان روز تا حال دین اسلام رونق و جلوه خاصی داشته و دارد و روز به روز گسترده تر و عالمگیر تر میشود .


پس بر ماست تا همانگونه که حضرت محمد ( ص) با سعی و کوشش بی پایان خویش این دین پاک را به امت خود واگذار کرد و به ترتیب از اجداد ما به ما واگذار شده است لازم است تا ما هم در این دین کوشش بیشتر نمایم قران کریم را دقیقتر بخوانیم و در مورد دین مطالعه بیشتر نمایم تجسس نمایم و مفهوم بسیار عظیم قران را به مردم عامتر و ساده تر بسازیم تا هم وظیفه ایمانی و وجدانی خویش را به مقابل نسل اینده خویش ادا کرده و هم مردم هرچه بهتر و اسوده تر بتوانند از احکام و فرامین قران مجید و سنت حضرت محمد (ص) در هر بخش از امورات زندگی خویش استفاده مثمر نمایند . که با این کار خویش هم رضای خداوند را و هم خشنودی روح پاک حضرت محمد (ص) را حاصل خواهیم کرد


بقلم


محمد احسان “ مهیا “Comments


Please login to comment