تقدیر

انسان ثروت مند اکثرا به تقدیر و قضا اعتماد ندارند و فکر میکنند که همه از عقل و کوشش خودشان است

ولی فقرا و تنگدستان اکثرا به تقدیر و قضا اعتماد دارند زیرا اگر خدا خواسته باشد و تقدیر چنان باشد یک فرد فقیر با تمام بی عقلی و نادانی اش یکباره ملیونر و عاقل و ثروت مند میشود و همینطور اگر خداوند خواسته باشد و تقدیر چنان باشد مرد ثروت مند با تمام عقل و دانش اش تمام ثروت خود را یکباره از دست بدهد

بقلم

محمد احسان “مهیا “


Comments


drunk
drunk 5 years ago

beshak dorost farmoden brother

just2you
just2you 3 years ago

کتابهای چاپ شده بنده را در این سایت ها دیده متیوانید
www.mybook-s.blogspot.com
www.ehsanmohaia.blogspot.com
بعد از دیدن سایت بنده 
درانتظار نظریه های نیک و مفیدتمام شما دوستان میباشم
بااحترام
محمد احسان .مهیا

Please login to comment