مهرباني را وقتي ديدم كه كودكي مي خواست آب شور دريا را با آبنبات كوچكش شيرين كند.

زندگي مثل دوچرخه سواري است,واسه حفاظت تعادلت هميشه بايد در حركت باشي.

هميشه بهترين راه را براي پيمودن مي بينيم اما فقط راهي را مي پيماييم كه به آن عادت كرديم.

كسي كه بازي مي كنه امكان باختن داره اما كسي كه بازي نمي كنه از قبل با خته.

شنا كردن در مسير حركت رو دخانه از عهد ماهي مرده هم بر مي آيد.

توي زندگي افرادي هستن كه مثل قطار شهر بازي مي مونن از بودن با اونها لذت مي بري اما باهاشون به هيچ جا نمي رسي.

سعي كن در زندگي مثل زود پز باشي ,يعني در اوج جوش آوردنت سوت بزني.

به چشمات بياموز كه هر كس ارزش ديدن نداره.

هنگام برخورد با مشكلات افسرده و رنجيده خاطر نشويد ,خداوند هر گز بيش از اندازه توان تان شما را در مرز سختي نگه نمي دارد.

يادت باشه دنيا گرده هر وقت احساس كردي به آخررسيدي راه ديگه اي نمونده شايد در نقطه شروع باشي.

هر آنچه هستيم نتيجه افكاري است كه داشتيم.

پروردگارا من در كلبه فقيرانه خود چيزي دارم,كه تو در عرش كبريايي ات نداري,من چون تويي دارم و تو چون خودت نداري.

چه سكوتي دنيا را فرا مي گرفت اگر هر كس به اندازه عملكردش صحبت مي كرد.

هر رفتني رسيدني نيست ولي بايد براي رسيدن رفت.

با تمام فقر هرگز محبت را گدايي نكن و با تمام ثروت هرگز عشق را خريداري نكن.

خوبي در همه جا هست در طلب باش/چون در همه جا يكي ست نقاش.

زندگي تفسير 3 كلمه است: 1خنديدن2بخشيدن3فراموش كردن,پس بخند و ببخش و فراموش كن.

سنگي كه طاقت ظربه هاي تيشه را ندارد,لايق تنديس شدن نيست در مقابل سختي ها مقاوم باشكه وجودت شايسته تنديس شدن است.

درياي طوفاني ناخداي لايق مي سازد پس هميشه ممنون لحظات سخت زندگي باش.

آرزوهايت را يك جا يادداشت كن و يكي يكيازخدابخواه,خدا يادش نميره ولي تو يادت مي ره كه چيزي كه امروز داري آرزوي ديروزت بود.

براي انسان هاي بزرگ بم بست وجود ندارد زيرا آنها بر اين باورند كه يا راهي خواهيم يافت يا راهي خواهيم ساخت


Comments


Please login to comment