نمونه از خرافاتی که شایسته هیچ انسان فهمیده نیست . 

 

خود داری از انجام کار های بیهوده و خرافی ذیل  اغاز راه پر هیجانن انگیز و پر افتخاری است که انسان را به یک برتری غیر قابل توصیف امیخته با غرور و دلیری میسازد .

 

 

  زیارت رفتن – روضه خوانی – تذر کردن – شمع روشن کردن .

 

مقدس شمردن گور های رهبران دینی  – مقدس شمردن یزرگانی دینی – دست بوسی رهبران دینی  – مقدس شمردم کتاب های دینی .

 

* اویزان کردن نشانه های مذهبی و دعا بر گردن و دیواری منازل .

 

* باور داشتن به  معجزه و دعا و دعا خواندن  – باور به وحی و الهام – باور به بهشت و جهنم .

 

* باور به حلال و حرام های مذهبی – باور به برگشت شخصی به نام های امام زمان و عیسی .

 

* با ور به صفات داده  به خدا در ادیان – کتابهای دینی را اسمانی دانستن و خواندن انها برای کسب ثواب  .

 

* قرآن بر سر گذاشتن  – نماز خواندن – درخواست کمک از مردگان مذهبی – و قسم خوردن .

 

* حجاب برای زنان در دین اسلام – کلاه بر سر گذاردن مرد ها در دین یهود – اعتراف به گناه در دین مسیحیت .

 

* رفتن به مساجد , کلیسا , خانقاه , کنیسا , محفل و هر محلی که برای کسب ثواب و نیایش باشد .

 

* کشتن حیوانات برای ادای  نذر و مراسم مذهبی – سینه زنی – قمه زنی – گریه نمدن برای کسب ثواب .

 

* انجام مراسم پیمان زنا شویی توسط اخوند و ملاه ها به زبان تازی ها – خواندن کتاب های مذهبی در مراسم ختم .

 

* دولا و راست شدن مسلمانان در نماز  – صلیب سازی و دست بر سر و روی کشیدن مسیحیان در کلیسا و مسلمانان بعد از ختم دعا  , تکان تکان خوردن کلیمیان دربرابر دیوار ندبه  – و کار های بیهوده در همین زمینه . 

 

 


Comments


D0cT0r
D0cT0r 7 years ago

hahahaha how do u know ??????????????

drunk
drunk 7 years ago

he says dont believe in haram and halal
if one does not believe in haram and halal
he has no problem having sex with his own sister
this is what he wants to teach us

D0cT0r
D0cT0r 7 years ago

it seems he/she deosn’t belive in Islam loooooool

drunk
drunk 7 years ago

off course no

he/she is a kaffir

and a --deleted by Frishta--one loooooooolz

faimai
faimai 7 years ago

he has no problem having sex with his own :

 

sister ک  این رفتن به بستر خواب زن های نا محرم یکی از مسایل اسلامی است که محمد در زمان بعثت بعد از فتح جنگ در بین پیروان خود معرفی نموده بود . منظور وقتی محمد با عده از کنیز و غلام از جنگ بر میگشت شب بعدش در حرامسرای محمدی از سر شب تا صبح فحاشی وحشیانه برپا بود . و اکثر کنیزانی که دست بدست گشته بودند  . . و اگر مورد توجه محمدی قرار میگرفتند زیب حرام سرای اسلامی محمد نیز میگشتند ( برای اضافه تعداد مسلمان ) . از جایکه محمد قبل از ازدواج با خدیجه بیوه متمول تجارب زیاد در مورد  در  اختیار نمودن سروت زن بیوه داشتند . .  القصه محمد کسی است که بدعت همجنس گرایی و خوابیدن اعضای خانواده را با یک دیگر رواج داده است در بین اسلام .  ولی از جایکه کلتور و تاریخ عنعنات مردم افغانستان کهنه تر از عرب های چلپاسه خور است ... مردم افغانتستان قوانین به خصوص ازدواج را بین اقوام خود دارند . به طور مثال . اهل تشیع با ازدواج دختر ماما و پسر عمه مخالف نیستند . .   در حالیکه پسر عمه و دختر ماما با هم یک نوع خواهر برادر میشوند . و این قضیه را اهل تشیع از رابطه زنا شویی اولاده محمد و با  فامیلی علی کاپی نموده اند . در حالیکه این نوع ازدواج در قانون عنعنات افغانی بدعت محض است , نظر به این فورموله  من با خواهر خود  نه بلکه با خواهر تو میتوانیم به یک بستر بروم  . اگر اجازه تو باشد .  .   .   

drunk
drunk 7 years ago

so my question is that you do not have any problem YOUR SISTER HAVING SEX WITH OTHER PPL?
cuz islam does not allow that
so you do not believe in the laws of islam

faimai
faimai 7 years ago

he has no problem --deleted by Frishta--

  این رفتن به بستر خواب زن های نا محرم یکی از مسایل اسلامی است که محمد در زمان بعثت بعد از فتح جنگ در بین پیروان خود معرفی نموده بود . منظور وقتی محمد با عده از کنیز و غلام از جنگ بر میگشت شب بعدش در حرامسرای محمدی از سر شب تا صبح فحاشی وحشیانه برپا بود . و اکثر کنیزانی که دست بدست گشته بودند  . . و اگر مورد توجه محمدی قرار میگرفتند زیب حرام سرای اسلامی محمد نیز میگشتند ( برای اضافه تعداد مسلمان )  . .  القصه محمد کسی است که بدعت همجنس گرایی و خوابیدن اعضای خانواده را با یک دیگر رواج داده است در بین اسلام .  ولی از جایکه کلتور و تاریخ عنعنات مردم افغانستان کهنه تر از عرب های چلپاسه خور است ... مردم افغانتستان قوانین به خصوص ازدواج را بین اقوام خود دارند . ولی برای مثال در باره ازدواج های غیر قانونی اسلامی . اهل تشیع با ازدواج دختر ماما و پسر عمه مخالف نیستند . .   در حالیکه پسر عمه و دختر ماما با هم یک نوع خواهر برادر میشوند . و این قضیه را اهل تشیع از رابطه زنا شویی اولاده محمد و با  فامیلی علی کاپی نموده اند . در حالیکه این نوع ازدواج در قانون عنعنات افغانی بدعت محض است , نظر به این فورموله  من با خواهر خود  نه بلکه با خواهر تو میتوانیم به یک بستر بروم  . اگر اجازه تو باشد .  .   .   

drunk
drunk 7 years ago

you inded have no problem your sister having sex with strangers lol
nor ur mother having sex with strangers
if you say I DONT BELIEVE IN HARAM AND HALAL OF ISLAM THEN THIS IS WHAT YOU MEAN

faimai
faimai 7 years ago

so my question is that you do not have any problem YOUR SISTER HAVING SEX WITH OTHER PPL?

cuz islam does not allow that

so you do not believe in the laws of islam

 

ACCORDING TO AFGHAN LAW AND ORDER I HAVE TO GO TO BED OF YOUR SISTER NIGHTLY . AND I AM AN AFGHAN AND I HAVE TO FOLLOW IT  . AS I KNOW THAT ISLAM IS RELIGION OF RAP AND DRUGS AND TORTURE AND WAR AND KILLING SO THE GUY LIKE YOUR SELF HAVE IN ONE HAND QURAN AND TO THE HAND PICTURE OF HE IS SISTER TO OFFER IN STEAD OF QURAAN .

drunk
drunk 7 years ago

no according to your belief

you say there is no halal and haram

DELETED!!!!!!!!!!!!!

ITS YOUR WORDS THAT YOU DONT BELIEVE IN HALAL AND HARAM OF ISLAM

faimai
faimai 7 years ago

Deleted

you are banned now!

faimai
faimai 7 years ago

Deleted by admin

 

Romall
Romall 7 years ago

YOU KAFFEER , WILL SEE IN THE DAY OF JUDGMENT WHO IS RIGHT AND WHO IS WRONG,

 

NOW YOU MOTH*****  STOP YOUR RUBBISH,

drunk
drunk 7 years ago

 

 

ACCORDING TO AFGHAN LAW AND ORDER I HAVE TO GO TO BED OF YOUR SISTER NIGHTLY . AND I AM AN AFGHAN AND I HAVE TO FOLLOW IT  . AS I KNOW THAT ISLAM IS RELIGION OF RAP AND DRUGS AND TORTURE AND WAR AND KILLING SO THE GUY LIKE YOUR SELF HAVE IN ONE HAND QURAN AND TO THE HAND PICTURE OF HE IS SISTER TO OFFER IN STEAD OF QURAAN .

 

 

there is no such thing as afghaniyat 

where is afghan law? there is no such thing as afghan law

before islam you worshiped cows and donkeys and all the other stuff the same thing my great gran parents did 

show me a single afghan book which talks about the laws of afghanistan before islam? there is non

before islam as i told you that in afghanistan and even right now in india that exist 

PPL WOULD TAKE OUT THEIR CLOTHS WHILE COOKING AND WHILE EATING THIS  WAS UR RELIGION AS WELL 

OR YOU WOULD BOW DOWN THE FIRE OR TO THE IDOLS 

THIS WAS YOUR LAW AND THATS WHAT YOU ARE A SCUM OF EARTH THATS IT 

BUT DONT WORRY VICTORY IS CLOSE AMERICA UR MASTER AND ITS ALLIES ARE CRYING AND WE WELL WIN INSHALLAH 

drunk
drunk 7 years ago


 

ACCORDING TO AFGHAN LAW AND ORDER I HAVE TO GO TO BED OF YOUR SISTER NIGHTLY . AND I AM AN AFGHAN AND I HAVE TO FOLLOW IT  . AS I KNOW THAT ISLAM IS RELIGION OF RAP AND DRUGS AND TORTURE AND WAR AND KILLING SO THE GUY LIKE YOUR SELF HAVE IN ONE HAND QURAN AND TO THE HAND PICTURE OF HE IS SISTER TO OFFER IN STEAD OF QURAAN .

 

 

there is no such thing as afghaniyat 

where is afghan law? there is no such thing as afghan law

before islam you worshiped cows and donkeys and all the other stuff the same thing my great gran parents did 

show me a single afghan book which talks about the laws of afghanistan before islam? there is non

before islam as i told you that in afghanistan and even right now in india that exist 

PPL WOULD TAKE OUT THEIR CLOTHS WHILE COOKING AND WHILE EATING THIS  WAS UR RELIGION AS WELL 

OR YOU WOULD BOW DOWN THE FIRE OR TO THE IDOLS 

THIS WAS YOUR LAW AND THATS WHAT YOU ARE A SCUM OF EARTH THATS IT 

BUT DONT WORRY VICTORY IS CLOSE AMERICA UR MASTER AND ITS ALLIES ARE CRYING AND WE WELL WIN INSHALLAH 

Bibi82
Bibi82 7 years ago

im happy that i cant read all here….maybe i will become shock if i understand this….

drunk
drunk 7 years ago

im happy that i cant read all here….maybe i will become shock if i understand this….

 

you should be glad that you cant read it 

its like the afghan version of greet wilders 

only if i could get my hands on him then i would show him 

khair its their kuffr that has made them like this

may Allah make him mute so he could not talk

may Allah make  him paralyzed so he could not type walk 

Allahuma ameen

Bibi82
Bibi82 7 years ago

i cant realise that the ppl write this shit and believe it, too…...

zabrina
zabrina 7 years ago

I’m Not Surprised in life I’ve came across quit few people who gets buy from “specific” non-Muslims to do such a work I mean ( Insult their religion, culture, people etc…Just for Money) 

money can make people to do strange things 

Bibi82
Bibi82 7 years ago

but the money can´t help them infront of Allah

mikiawoli
mikiawoli 7 years ago

 ya  , money have a power . that why we are all out of Afghanistan , no money there . 

zabrina
zabrina 7 years ago

Exactly Bibi Jan but look what mikiawoli is saying, for her money means ( religion culture, family, Allah etc…) looooooooooooooool 


mikiawoli
mikiawoli 7 years ago

is it great market for all those stuff , culture and religion & bla , ,  bla , ,  . how long we have to wait for economical freedom in said Afghanistan ? i thinks need long time  and as far as  Taliban Islamic economic  going to be run by   (khums & zakat &  esqat &  jazia ) , i don’t thinks we can recive any even a penny from Islamic government  . so i decide to get of there . now i am okay , even i help back to family and friend who left behind  & how about you guys ? & good luck for you too .

drunk
drunk 7 years ago

 

 

you see in islamic system its zakat

and when you count the zakat and if its paid like taxes then its way more then enough for the afghan ppl

imagine 2.5 % of the wealth of the wealthy going to the poor 

and now imagine how many billionaires and millionaires we have in afghanistan 

this is how its done only if its done correctly 

but just like ppl cheat on taxes just like that there are ppl who dont wanna pay zakat and thats why it should be a law which to enforce this system 

as far as you helping thats good 

but we just dont wanna mention what good we did cuz we did it for the sake of Allah not to please ppl or to show off 

so you see every single memeber of this forum we have done things but we just dont go around saying we did this and we did that WE DONT SHOW OFF 

Bibi82
Bibi82 7 years ago

if you give zakat than give like the one hand dont know what the other hand do…..

mikiawoli
mikiawoli 7 years ago

you kidding me  * with 2.5% your going to feed a nation in size of 60 million people who still involve in unfinished war with zero GDP rate   ?  * i like this  .

mikiawoli
mikiawoli 7 years ago

if you give zakat than give like the one hand dont know what the other hand do…..

 

i really like this more * i am sure you final your Islamic economical  study from ALAZHAR  Islamic  university   *

drunk
drunk 7 years ago

 

 

60 million ppl?

the last time they counted afghans ware only 35 million which later on turned out to be not true back to the orginal number of 25 to 30 million 

where did you get the number 60 million? 

we are talking about afghanistan right? not pakistan 

 

Please login to comment