بی تو خاکسترم

بی تو خاکم

 

خاکسترم

 

بی تو، ای دوست

افسرده ام

بی تو خانه تاریک

بی تو تنهایم خاموش

 

بی تو دنیا نیست بر من

 

بی تو خواب در خواب

 

بی تو نیست زندگی

نیست بندگی

 

نیست همدلی و مهربانی

 

بی تو خانه تاریک و تنهاست

 

بی تو تارم

 

بی تو خاکم ،ای دوست

 

بی تو

ای دوست

 

بی تو ای دوست

 شاعر:محمد عظیم الفتی


Comments


ulfati
ulfati 48 years ago

بی تو خاکسترم

بی تو خاکم

 

خاکسترم

 

بی تو، ای دوست

افسرده ام

بی تو خانه تاریک

بی تو تنهایم خاموش

 

بی تو دنیا نیست بر من

 

بی تو خواب در خواب

 

بی تو نیست زندگی

نیست بندگی

 

نیست همدلی و مهربانی

 

بی تو خانه تاریک و تنهاست

 

بی تو تارم

 

بی تو خاکم ،ای دوست

 

بی تو

ای دوست

 

بی تو ای دوست

 شاعر:محمد عظیم الفتی

Please login to comment