دنیا را بد ساخته اند...کسی را که دوست داری، تو را دوست نمی دارد.کسی که تو را دوست دارد ،تو دوستش نمی داری.اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم وآئین هرگزبه هم نمیرسندواین رنج است


Comments


BaIu
BaIu 7 years ago

es ist leider wirklich so :-(

Farid26
Farid26 7 years ago

hahahhahahaha afarin balujan haha

BaIu
BaIu 7 years ago

chera afarin?? loool

Farid26
Farid26 7 years ago

amoto chera afarin neeeeee hahahahaha

BaIu
BaIu 7 years ago

hahaba ok danke

Helena
Helena 7 years ago

Timati
Timati 7 years ago

Doc. Agha saheb, chera Ashiqi dewanet kada chi?????
Ya shower sard bigi ashiqi az saret mepara…

BaIu
BaIu 7 years ago

Helena hat recht

moo
moo 7 years ago

http://www.youtube.com/watch?v=mpGcOAuQaNw&feature=related

Please login to comment